Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi


1. TARAFLAR

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) bir tarafta YERSİS Analiz Modelleme Eğt. Dan. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. ünvanlı Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Teknopark Binası 2/57-19 Tepebaşı / Eskişehir adresinde kayıtlı şirket ile (bundan böyle ACAPORT olarak anılacaktır) ile web sitesini kullanmak isteyen tarafınız (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında kurulmuştur.

2. KONUSU

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, ACAPORT adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ACAPORT adlı internet sitesinden hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalanan işbu sözleşme, siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, her iki tarafça imzalandığı anda hüküm ifade edecektir.

3. TANIMLAR

3.1. ÜYE: ACAPORT’tan hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ACAPORT tarafından üyelikleri onaylanarak üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 

3.2. KULLANICI: Üyelik başvurusunda bulunan ve bu sözleşmeye taraf olan kişi
3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen mail adres ve üyelik bilgilerinin ACAPORT admin hesabı tarafından üyeliğin aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 

3.4. LİNK: ACAPORT üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden ACAPORT’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 
3.5. İÇERİK: ACAPORT sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: ACAPORT vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ACAPORT arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 
3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, ACAPORT’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4. KULLANIM KOŞULLARI

4.1  KULLANICILAR ACAPORT sitesinde yer alan kullanıcı ve üyelik anlaşmasında yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 
4.2 SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ACAPORT’a aittir. 

4.3 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve ACAPORT’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ACAPORT tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

4.4           ACAPORT sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

5.   ETKİNLİKLERDEN YARARLANMA VE HİZMETLERE ERİŞİM

ACAPORT özel olarak etkinliği gerçekleştirmeyi taahhüt etmedikçe, etkinlikten yararlanılması, söz konusu etkinliği ACAPORT’un gerçekleştirdiği anlamını değil etkinliğin ACAPORT aracılığı ile sağlandığı anlamını taşımaktadır. Şu durumda hangi sıfatla olursa olsun etkinlikten yararlanan kullanıcı ve bağlı üyeleri, etkinlikten yararlanmak ile ACAPORT hizmetleri kullanım iznini almış olacaktır.

Daha net bir ifade ile ACAPORT, kullanıcılara bu sözleşmede ve özelde talep edilen etkinlik bilgileri arasında belirtilen koşullarda içerikler sağlamakta olup başta eğitim olmak üzere platformda yer alan diğer amaçlarla platforma erişim izni verilmektedir.

ACAPORT tarafından aksine açıkça izin verilmiş olmadıkça hiçbir etkinlik çoğaltılamaz, devredilemez, satılamaz, yayımlanamaz, kiralanamaz, paylaşılamaz, değiştirilemez ve alt lisans verilemez.

6.      İÇERİK VE DAVRANIŞ KURALLARI

ACAPORT'un kullanım iznini alan kullanıcı ve üyeleri, platformu hukuka uygun şekilde kullanacaktır. Platformda yayımlanan tüm içeriklerden yayımlayan kullanıcı sorumludur. Yorumlar, sorular, gönderiler, kurslar ve yüklenilen diğer içerikler hukuka aykırı olamaz. En önemlisi fikri mülkiyet ihlali yapılamaz.

Platform ve Hizmetler aracılığıyla sağlanan her türlü kurs, içerik ve eylemden ve bunların sonuçlarından yalnızca kullanıcı sorumludur.

ACAPORT’un platform kullanım izni vermek dışında bir yükümlülüğü söz konusu değildir. Başka bir ifade ile platform kullanım iznin verilmesinden sonraki süreçte ACAPORT’un hukuka aykırı bir davranışı gözetleme ve takdir yetkisi söz konusu değildir.

7.   ACAPORT'UN YAYIMLANAN İÇERİĞE İLİŞKİN HAKLARI

KULLANICI’nın eğitimleri dahil olmak üzere, platforma KULLANICI tarafından aktarılan içeriğin mülkiyeti KULLANICI ve ACAPORT’a ait olacaktır. KULLANICI ve ACAPORT birbirlerinden bağımsız olarak içerikleri diledikleri şekilde kullanabilir. ACAPORT reklam veya başka web siteleri aracılığıyla tanıtımını yapmak dahil olmak üzere içeriğin herhangi bir medya aracılığıyla herhangi biriyle paylaşılmasına izin verdiklerini kabul ve beyan etmektedir.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ÜYELER ya da KULLANICI, ACAPORT sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ACAPORT’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 
8.2. ÜYELER ya da KULLANICI, ACAPORT internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 

8.3. ÜYELER ya da KULLANICI, ACAPORT internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı,

vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

8.4. ACAPORT, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICI, ACAPORT internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği ve ACAPORT ile ilişkilendirilemeyen herhangi bir zarar yüzünden ACAPORT’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
8.5. SİTE üzerinden, ACAPORT’un kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. ACAPORT kullanımı sırasında verilen linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ACAPORT’un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. 

8.6. İşbu sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ACAPORT bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ACAPORT üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

8.7. ACAPORT internet sitesi yazılım ve tasarımı ACAPORT mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
8.8. ACAPORT, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya ACAPORT’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da ACAPORT haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 
8.9. ACAPORT, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve ACAPORT kullanma koşulları ile ACAPORT’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, ACAPORT’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, ACAPORT sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. ACAPORT kullanımı ya da ACAPORT’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

8.10. ACAPORT dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ACAPORT’’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ACAPORT çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ACAPORT, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
8.11. ACAPORT’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla ACAPORT üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI ve ÜYE’lerin, ACAPORT dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ACAPORT ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin ACAPORT üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ACAPORT’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

8.12.  ACAPORT üzerinden KULLANICI ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ACAPORT aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, ACAPORT hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 
8.13. Taraflar, ACAPORT ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, söz konusu kayıtların HMK uyarınca bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ACAPORT’a erişilmesi, ACAPORT’un ya da ACAPORT’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ACAPORT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ACAPORT’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da ACAPORT’un kullanılması sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICI ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

ACAPORT, KULLANICI veya ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle ACAPORT’ un elde ettiği kişisel bilgi ve veriler ACAPORT tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, ACAPORT’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, paylaşılmasına ACAPORT ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

11. ACAPORT GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

11.1.  ACAPORT kullanıcılarının gizlilik hakkına saygı gösterir ve en iyi deneyim ve ürünleri sunmayı kendine hedef olarak belirler.

11.2. Tüm hakları ACAPORT’a ait olan www.acaport.com ve diğer web siteleri içeriklerinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Kayıt, ödeme ve giriş işlemlerindeki haberleşme ACAPORT’un sahip olduğu güvenlik sertifikaları ile güvence altındadır.

Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden kullanıcı sorumludur. www.acaport.com ve şirkete ait diğer web sitelerinden ACAPORT’a ait olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu İnternet sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini gözden geçirme yükümlülüğü üyeye aittir.

İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetlerin, sayfaların, bilgilerin, görsel unsurların önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkı ACAPORT tarafından saklı tutulur.

11.3. ACAPORT üyeliği bizzat üyeye aittir. Üyelik bilgileriniz talep ettiğiniz etkinliği verecek olan eğitmen dışında üçüncü kişilerle ilgili kanuna uygun olmayan şekilde paylaşılamaz.

11.4. ACAPORT’ta yer alan içerikler, bilgiler ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları ACAPORT’a aittir, bunlar kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tersine mühendislik uygulanamaz, parçalara ayrılamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz.

11.5. Bu İnternet sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. ACAPORT, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. www.acaport.com internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, ACAPORT sorumlu olmaz.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

12.1. ACAPORT’in kullanıcılarından topladığı bilgiler, ancak ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplamasına izin verilen bilgilerdir. Bilgileriniz ve kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde idari, teknik ve fiziksel korumalarla korunmaktadır. Bilgileriniz ancak faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olduğu hâllerde aktarılır ve 3.kişilerle paylaşılmaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak ifade edilen kişisel verileriniz, ACAPORT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanılması, www.acaport.com ya da ACAPORT’a ait diğer web sitelerine giriş yapılması ve kullanılması, şirketimizce düzenlenen her türlü etkinlik ve organizasyonlara katılmanız durumunda işlenebilecektir. Bu veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda gerçekleşebilecektir.

12.2. Kişisel verileriniz, ACAPORT tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen anlam ve kapsamda; ACAPORT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla ACAPORT’un ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ilgili kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

13. DEVİR

ACAPORT, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

14. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi kabul edildikten sonra üyelik iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. ACAPORT, ÜYELER’in ve KULLANICI’nın işbu sözleşmeyi ya da ACAPORT içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI ya da ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle ACAPORT sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

15. MÜCBİR SEBEP

ACAPORT, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ACAPORT sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle ACAPORT’tan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI bu durumu şimdiden kabul ve beyan etmektedir.

16. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşme ve ACAPORT’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, ACAPORT ve KULLANICI tarafından imzalandığı tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini ACAPORT sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.