1. DİJİTAL VERGİLENDİRME SEMPOZYUMU

Kurs Açıklaması

SEMPOZYUM PROGRAMI

Birinci Oturum-Sabah: Moderatör: Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

1-      Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR 27 EKİM 2020 | 10:00 – 10:45

“Pandemi Döneminde ve Sonrasında Mükellefin Vergisel İmkânları”

2-      Prof. Dr. Leyla ATEŞ 27 EKİM 2020 | 11:00 – 11:45

“Covid 19 Sonrası Türk Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi”

3-      Prof. Dr. Osman PEHLİVAN 27 EKİM 2020 | 12:00 – 12:45

“Zararlı Vergi Rekabeti ile Mücadelede Neden Başarılı Olunamıyor?”

İkinci Oturum-Öğleden Sonra: Moderatör: Prof. Dr. Mehmet YÜCE

1-      Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 27 EKİM 2020 | 13:00 – 13:45

“Vergi Hatası Mı Hukuki Uyuşmazlık Mı?”

2-      Prof. Dr. S. Ateş OKTAR 27 EKİM 2020 | 14:00 – 14:45

“Muhasebe Hilesi Üzerine Bazı Düşünceler”

3-      Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ 27 EKİM 2020 | 15:00 – 15:45

“İzaha Davet Müessesesinde Son Gelişmeler”

4-      Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA 27 EKİM 2020 | 16:00 – 16:45

“Dijitalleşme Sürecinde Vergi Reformları”

Üçüncü Oturum-Sabah: Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

1-      Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ 28 EKİM 2020 | 10:00 – 10:45

“Kanun Yolundan Vazgeçme”

2-      Prof. Dr. Mehmet YÜCE 28 EKİM 2020 | 11:00 – 11:45

“Vergi Yargısında Bireysel Başvuru Yolu”

Dördüncü Oturum-Öğleden Sonra: Moderatör: Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ

1-      Prof. Dr. Ersan ÖZ 28 EKİM 2020 | 13:00 – 13:45

“Blockchain Teknolojisi Sonrası Vergi Hukuku ve Uygulamalarının Geleceği”

2-      SMMM Selçuk GÜLTEN 28 EKİM 2020 | 14:00 – 14:45

“Yeni Nesil Dijital Vergi Hukukunun Analizi”

AÇIKLAMALAR

1.  Hem konuşmacılar hem dinleyici olmak isteyenler www.acaport.com dan üye olup sempozyum’'a kayıt yaptıracaklardır.

2. Her konuşmacının 30 dk sunum + 15 dk soru cevap süresi olacaktır.

3. Periyodik yapılması planlanan online her etkinliğin teknik bir editör hocası olacak, aynı zamanda moderatörlük yapacaktır.

4. Sunumlar gerek uzaktan bağlanılan online platform www.acaport.com üzerinden yapılacak, kayıtlar ise malihukukakademisyenler youtube kanalından yayınlanacaktır.

Çalıştay, tüm ilgililere açıktır (lisans, yüksek lisans doktora öğrencileri ve alanda çalışan akademisyenler).

Sunumlar öncesi online tanıtım afişleri hazırlanarak davet amaçlı paylaşılacaktır.

5. Bu tür çalıştayların 3-4 ayda bir periyodik yapılması planlanmakta/arzu edilmektedir.

Çalıştay, tüm ilgililere açıktır (lisans yüksek lisans doktora öğrencileri ve alanda çalışan akademisyenler).

Sunumlar gerek uzaktan bağlanılan online platform www.acaport.com üzerinden yapılacak, kayıtlar ise malihukukakademisyenler youtube kanalından yayınlanacaktır. Çalıştay, tüm ilgililere açıktır (lisans yükseklisans doktora öğrencileri ve alanda çalışan akademisyenler). Sunumlar öncesi online tanıtım afişleri hazırlanarak davet amaçlı paylaşılacaktır