Doğada Hayatta Kalma (Genel-Hayatta Kalma Planı-Hayatta Kalma Çantaları)

Kurs Açıklaması

Bu ilk oturumda;

Doğada Hayatta Kalma eğitiminin tarihçesi, 

Fiziksel, Mental ve Malzeme Hazırlığı,

Hayatta Kalma Stresleri,

Hayatta Kalma Öncelikler,

Hayatta Kalma Planı,

Acil Durum Çantaları, Konuları işlenecek.

Sonraki oturumlarda ise; Yön Bulma, Barınaklar, Ateş Yakma, İşaret Verme, Su Bulma ve Elde Etme,

Sıcak ve Soğuk İklimlerde Hayatta Kalma, Yabani Bitkisel ve Hayvansal Gıdalar, Vahşi Hayvanlar,

Vahşi Yaşam Bilgisi Konuları işlenecek.Ön Koşul Yoktur