Küresel Ticaretin Mali Yansımaları

Kurs Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarına yöneliktir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri ve Yardımcıları

Hazırlık gerektirmemektedir.