Kurumlar Vergisinde Özellikli Durumlar

Kurs Açıklaması

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi, Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesi kapsamında istisnalar,  Kurumlar vergisine tabi iş ortaklıkları, Kar Dağıtımında Tevkifat Uygulaması,  Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnasının Kapsamı, Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası, Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna gibi özellikli pek çok konu ele alınacaktır.

Şirketlerin muhasebe bölümünde çalışanlar, muhasebe ve YMM bürosu çalışanları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajerleri, Mali Müşavirler ve konuya ilgi duyan herkes için uzaktan eğitim metoduna göre hazırlanmış modern bir eğitimdir.

Kurumlar Vergisi Kanunu