Otizmli Bireylere Tuvalet Becerilerinin Öğretimi

Kurs Açıklaması

Normal gelişim gösteren çocuklarda gün içerisinde kuru kalma becerisi 3-4 yaş civarında kazanılmaktadır (Blum ve diğ.; Schum ve diğ., 2002). Otizmli çocuklarda tuvalet becerilerinin kazanılmasının geciktiği hatta bazen bu becerinin kazanılamadığı görülmektedir (Ando 1977; Dalrymple and Ruble 1992; Tsai et al. 1981; Whiteley 2004; Williams et al. 2003). Tuvalet becerisi olarak isimlendirilen beceri aslında çeşitli becerilerin bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesi kapsayan karmaşık bir beceridir. Bu beceriler arasında tuvaletin geldiğini anımsama, tuvalete oturma, tuvalet kâğıdını doğru şekilde kullanma, ellerini yıkama gibi beceriler yer almaktadır (Baker ve Brigtman 1997). Tuvalet becerilerinin kazanılması özel gereksinimli bireyler için çok önemli bir kilometre taşıdır ve topluma tam anlamı ile katılmayı sağladığı gibi kişisel sorumluluk ve kendine güvenmeyi de desteklemektedir (Cicero ve Pfadt 2002). 

            Otizmli çocuklar başta olmak üzere tuvalet becerileri kazamada güçlük çeken bireyler için geleneksel tuvalet becerisi kazandırma yöntem ve teknikleri etkisiz kalabilmektedir. Bu nedenle otizmli çocuklara yönelik olarak mevcut yöntemlerde uyarlamalar yapılmakta ya da farklı bileşenler içeren yeni yöntemlerden yararlanılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklarda kullanılan yöntemler az desteğin sağlandığı ve yapılandırılmamış yaklaşımlardan yoğun destek sağlanan ve yapılandırılmış olan uygulamalar arasında çeşitlilik göstermektedir. Alternatif tuvalet becerisi yaklaşımları otizmli çocukların karakteristik özellikleri ve güçlü yönleri esas alınarak oluşturulduğunda sürecin başarıya ulaşma olasılığını artırmaktadır. Gerçekleştirilecek olan bu eğitimde otizmli çocuklarda kullanılan en etkili tuvalet becerisi öğretim yaklaşımları ve teknikleri örnekler ile anlatılacaktır. 

Anne babalar, öğretmenler, lisans öğrencileri

https://www.egitenkitap.com/UYGULAMALI-DAVRANIS-ANALIZI-Ed-Sezgin-Vuran,PR-232.html

https://vizeakademik.com.tr/Otizmde%20Etkili%20Uygulamalar

https://www.pegem.net/kitabevi/8582-Beceri-Ogretimi-ve-Oz-Bakim-Becerilerinin-Kazandirilmasi-kitabi.aspx