Otizmli Çocuklarda Ortak Dikkat Sorunları

Kurs Açıklaması

Ortak dikkat, iki ya da daha fazla kişi kişi arasında bir nesne, olay, kişi ya da duyguya ilişkin dikkat, farkındalık ve deneyim paylaşımı sağlamak amacıyla sergilenen sözel veya sözel olmayan iletişim davranışları olarak tanımlanabilir. Ortak dikkat sosyal etkileşim ve iletişim becerileri için ön koşul olarak kabul edilir. 

Ortak dikkat otizmin en belirgin ve önemli sorunlarından biridir.

Ortak dikkatin

– dil edinimi,

– sosyal iletişim,

– taklit ve oyun gibi gelişimsel alanlarla ilişkili olması ve otizmli bireylerde bu alanlardaki yetersizliğin olası nedenlerinden biri olarak görülmesi, otizmli bireylere yönelik eğitim programlarında bu becerilerin öğretimini zorunlu kılmaktadır. Bu derste otizmli bireylerde gözlenen ortak dikkat sorunları özetlenecektir. 


>Özel eğitim bölümü mezunları, psikolog ve psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim alanında çalışan diğer uzman, eğitimci ve lisans öğrencileri katılabilir.

Bu ders için bir okuma önerisinde bulunulmamıştır.