Özel Eğitimde Uzaktan Öğretimi Planlama Tasarlama ve Uygulama Süreçleri: Web 2.0 Araçları Kullanarak Dijital İçerikler Geliştirme

Kurs Açıklaması

Bu eğitimde uzaktan öğretim çalışmalarında kullanabilecek platform örneklerine yer verilecektir. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklar doğrultusunda içerikler katılımcılarla paylaşılacaktır:

  • Bu eğitimin ilk bölümünde uzaktan öğrenmeye ilişkin temel kavramlar, ilkeler, tasarım, planlama ve uygulama süreçleriyle bilgiler paylaşılacaktır. 
  • İkinci bölümde uzaktan öğrenme sürecinde kullanılabilecek çevrimiçi toplantı araçlarına ve kullanım örneklerine yer verilecektir. 
  • Üçüncü bölümde eğitim amaçlı interaktif web platformu örneklerine yer verilecektir. 
  • Dördüncü bölümde sunuş yoluyla öğretim için kullanılabilecek interaktif sunum araçlarına yer verilecektir. 
  • Beşinci bölümde eğitim materyalleri geliştirirken kullanılabilecek ücretsiz görsel kaynak web platformlarına yer verilecektir. 
  • Altıncı bölümde kavram haritaları ve çizim araçlarına yer verilecektir. 
  • Yedinci bölümde online değerlendirme araçlarına yer verilecektir. 

Bu kursa özel eğitim alanında çalışan özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim uzmanları, okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri, çocuk gelişimi ve eğitimcileri katılabilir.

Kursa katılmadan önce www.tohumotizmportali.org adresindeki LMS bölümünde yer alan "içerikler" sekmesindeki eğitim materyallerini incelemeniz önerilmektedir.