- ÜCRETLİ - Havacılıkta Ekip Kaynak Yönetimi

Kurs Açıklaması

Kursun Süresi, Ücreti ve Katılım Koşulu

Toplamda 5 gün ve 41 saat sürecek bu eğitimin ücreti kişi başı 4000 TL’dir. Detaylı bilgi aşağıda KATILIM KOŞULLARI menüsünde verilmiştir.

Fiyata KDV dahildir.

KATILIM KOŞULLARI

bilgilerinin gönderilmesi gerekmektedir. Ödeme açıklamasına "ACAPORT HAVACILIKTA EKİP KAYNAK YÖNETİMİ KURSU" yazılmalıdır.

BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI
HESAP ADI: YERSİS ANALİZ MODELLEME EĞİTİM

IBAN: TR06 0006 4000 0014 4070 1771 78

 

Kurs Hakkında Genel Bilgiler

Havacılık emniyetini en fazla tehlikeye atan sistem unsuru insan! İnsanlar hata ve ihlal yaparak emniyeti tehlikeye atıyorlar. Peki, neden hata yapıyor ve kuralları ihlal ediyorlar? İlk sebep bireysel olarak insan performansı düştüğü için. Fakat daha fazlasını diğer insanlarla etkileşim içinde çalışmak zorunda oldukları için yapıyorlar. Nitekim havacılık pek çok farklı faaliyet alanında uzmanlık ve görevdeki insanın birlikte çalışmasını gerektiriyor. Bu etkileşimdeki hataların büyük çoğunluğunu ise teknik olmayan beceriler (Non-technical Skills) tetikliyor.

Bu kapsamda sivil havacılık otoriteleri takım halinde çalışmak zorunda olan bazı kritik havacılık personelinin teknik olmayan becerilerini geliştirmek amacıyla Ekip Kaynak Yönetimi eğitimini (Crew Resource Management - CRM) zorunlu tutuyorlar.

İşte bu eğitimin amacı, takım halinde çalışan insanların birbiriyle etkileşimlerinde ortaya çıkabilen ve teknik olmayan becerilerinden kaynaklanan hataları azaltmaya yönelik bilgi ve beceri sağlamak.

Eğitim, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (International Civil Aviation Organization-ICAO) CRM eğitimine yaklaşımını temel alıyor. Eğitim sürecinde ICAO’nun belirlediği temel CRM bileşenleri hakkında (Karar verme, durumsal farkındalık, takım çalışması ve iletişim gibi) kapsamlı ve detaylı bilgiler alacak ve bu kapsamdaki bazı becerilerinizi geliştireceksiniz.

Bu CRM eğitiminin odağında uçuş ve kabin ekibi yar alıyor. Bununla birlikte ders, takım halinde çalışanların tümü için (hava trafik kontrolörleri, dispeçerler, yer hizmetleri personeli ve bakım teknisyenleri gibi) işe ve hatta hayata götürmelik kıymetli mesajlar içeriyor. Eğitim sadece kavramların teorik olarak aktarılmasıyla yetinmiyor. Eğitimde grup çalışmaları, gerçek havaaracı kazalarının analiz edilmesi, küçük oyunlar ve canlandırmalar sayesinde hem öğrenecek hem de eğleneceğiz. Eğitim toplamda 41 saatlik detaylı bir içeriğe sahip.

Ders sunumlarının kağıt kopyaları katılımcılara kargo ile gönderilecek, sunumların dijital kopyaları paylaşılmayacaktır.

Eğitim ve kayıt işlemleriyle ilgili sorularınız için lütfen Buse SODACI  ile iletişim kurunuz.

GSM: +90 553 822 00 77              E-posta: [email protected]

  

Bu eğitimden sonra neler yapabileceksiniz? Bu eğitimin öğrenme çıktıları nelerdir?

 

Katılımcı bu eğitimi aldıktan sonra aşağıda sıralananları yapabilecektir:

1-Havacılıkta Ekip Kaynak Yönetimine İlişkin temel kavramları açıklayabilecektir.

Ekip Kaynak Yönetiminin kapsamını ve amaçlarını açıklar

Ekip Kaynak Yönetiminin tarihsel gelişimini açıklar

Havacılık emniyeti, insan faktörleri, insan hataları ve EKY’yi ilişkilendirir

 

2-Ekip Kaynak Yönetimi Programlarının bileşenlerini detaylıca tartışabilecektir.

Karar alma sürecini ve bu sürece etki eden insan faktörlerini açıklar, birbiriyle ilişkilendirir

Durumsal Farkındalık Kaybını açıklar, sebeplerini ve belirtilerini tartışır

Durumsal Farkındalık ile karar alma sürecini ilişkilendirir

Stresi, sebep olan faktörleri, belirtilerini ve yönetme uygulamalarını açıklar.

İletişim başarısının nasıl artırılabileceğini açıklar ve gösterir

Etkili takım çalışmasının ve liderliğin özelliklerini açıklar

Bireysel davranışların grup dinamiklerini ve takım performansını nasıl etkileyeceğini açıklar.

Takım çalışmasının başarısının nasıl artırılabileceğini tartışır

İş yükünü etkileyen faktörleri ve emniyeti artıracak iş yükü dağıtım yöntemlerini açıklar

Kararlı ısrarcılık kavramını açıklar ve bu kavramın karar alma, durumsal farkındalık, iletişim, liderlik, takım çalışması ve iş yükü yönetimi ile ilişkisini tartışır.

 

3-Tehdit ve Hata Yönetim Modelini açıklayabilecektir.

Tehdit ve Hata Yönetim Modelinin özelliklerini açıklar

Tehdit ve Hata Yönetim Modelinin süreçlerini açıklar

Tehdit ve Hata Yönetim Modelini bir örnek üzerinde uygular

 

4- Ekip Kaynak Yönetimi Becerilerinin nasıl değerlendirileceğini açıklayabilecektir.

Teknik olmayan becerilerin bileşenlerini açıklar

Teksas Üniversitesi Davranış Göstergelerinin bileşenlerini açıklar

 

5- Kültür ve EKY arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir

Ulus kültürün özelliklerinin CRM becerilerini nasıl etkilediğini tartışır

Meslek kültürü ve CRM becerileri arasındaki ilişkiyi açıklar

Kararlı ısrarcılık kavramını ulus kültürü özellikleriyle ilişkilendirir

 

6- Uçak kazalarını EKY becerileri bağlamında çözümleyebilecektir.

Zayıf EKY becerileri nedeniyle meydana gelmiş kazaları EKY bağlamında çözümler

 

Kursun Formatı ve Veriliş Yöntemi

 

Bu kurs 5 gün sürmekte, günlük 8 ve toplamda 41 saatlik bir eğitimi kapsamaktadır.

Kurs çevrimiçi olarak düzenlenmektedir.

Kurs kavramsal bilgilerin aktarımı yanında etkileşimli ve uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Kursun veriliş yönteminde; anlatım, soru cevap, grup çalışmaları, gerçek havaaracı kazalarının analiz edilmesi, küçük oyunlar ve canlandırmalar yer almaktadır.

Ders sunumlarının kağıt kopyaları katılımcılara kargo ile gönderilecek, sunumların dijital kopyaları paylaşılmayacaktır.

Katılımcılara açık kaynaklardan derlenen, pdf formatında, konuyla ilgili çeşitli dokümanlar sunulacaktır.

Eğitim ve kayıt işlemleriyle ilgili sorularınız için  lütfen Buse SODACI  ile iletişim kurunuz.

GSM: +90 553 822 00 77               E-posta: [email protected]


Eğitimciler

 

Eğitim tasarımcısı ve koordinatörü: 
Prof. Dr. Ender GEREDE

 

 1. Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ
  Uçuş Doktoru, Psikiyatri Uzmanı

 2. Prof. Dr. Ender GEREDE
  Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 3. Öğrt. Plt. Uçuş Fizyolojisti Coşkun ZAİM
  Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Misafir Öğretim Görevlisi

 4. Dr. Caner ACARBAY
  Havayolu Pilotu

 

Eğitim Koordinatör Yardımcısı: Buse SODACI 

GSM: +90 553 822 00 77               E-posta: [email protected]

 

 

Kurs İçeriği

Çeşitli uygulamalar, örnek olaylar, grup çalışmaları ve canlandırmalar ile pekiştirilen kursun içeriği aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır:

Havacılık emniyeti kavramı, insan hataları ve ihlalleri

Ekip Kaynak Yönetiminin (EKY) temelleri ve gelişimi

Problem çözme ve karar verme

Karar hatalarına sebep olan faktörler

Durumsal farkındalık

İletişim

Takım çalışması ve liderlik

İş yükü yönetimi

Stres yönetimi

Ekip Kaynak Yönetiminin kültür ile ilişkisi

Stres yönetimi

Tehdit ve Hata Yönetimi

Ekip Kaynak Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi

EKY uygulamalarına zarar veren tehlikeli düşünüş ve davranış kalıpları

Pilot Seçiminde Psikolojik Değerlendirme ve Pilotlarda Dayanıklılık

 

Kimler katılabilir?

Pilotlar

Kabin görevlileri

Havacılık psikologları

Pilot ve kabin görevlisi olmak isteyen adaylar

Havacılık psikoloğu olmak isteyen adaylar

Dispeçerler

Havacılıkta emniyet yönetimi personeli

Havacılıkta mevzuata uyumluluk ve izleme bölümlerinin personeli

Havacılık eğitmenleri

Havacılık tutkunları

 

Ölçme Değerlendirme

 

Kursun başarısı katılımcıların dersleri takip etmesine bağlıdır. Bu nedenle devam esastır.

Kursun %80’lik bir bölümüne katılan herkese katılım sertifikası verilecektir.

İsteyenler bir başarı sınavına katılabilecektir. Yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla not alanlara başarı sertifikası düzenlenecektir.

 

Eğitmenlerin Özgeçmişleri

 

Prof. Dr. Muzaffer ÇETİNGÜÇ

Uçuş Doktoru, Psikiyatri Uzmanı

1973 yılında tıp doktoru, 1975 yılında uçuş doktoru oldu, Hava Kuvvetlerinde 25 yıl görev yaptı. Bu sürenin 3 yılında bir hava üssünde filo hekimi olarak hizmet verdi. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde aldığı eğitim ile 1980 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 18 yıl süreyle eşzamanlı olarak Eskişehir Hava Hastanesinde psikiyatri uzmanlığı ve Fizyolojik Eğitim Merkezinde (son 6 yılı başkan olarak) pilot seçimi, pilotaj muayeneleri ve fizyolojik simulatör eğitim sorumluluğu görevlerini yaptı. ABD’de 1987 yılında hava fizyolojisi, 1991 yılında da Hava Kuvvetlerinin Havacılık Tıbbı Okulunda (USAF-SAM) uçuş hekimliği tekâmül kursu gördü. 1998 yılında albay rütbesiyle emekli oldu.

Yüzün üzerinde araştırma, makale ve bildirileri çeşitli dergilerde yayınlandı ve kongrelerde sunuldu. Emeklilik döneminde 3 yıl Anadolu Üniversitesi ‘Havacılık ve Uzay Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü’ olarak çalıştı. IATA’da ‘Human Factors’, Global Air Training’de ‘CRM Eğitici Eğitimi Kursu’ sertifikaları aldı. 2014-2022 Mart ayı periyodunda Üsküdar Üniversitesi İTBF Psikoloji Bölümünde çalışmıştır. 2017 yılından başlayarak ‘Havacılık ve Uzay Psikolojisi Sertifika Kursları’ ile ‘Pilot Akran Destek Programı Eğitimleri’nin moderatörlüğünü sürdürmektedir.

2000 yılından bu yana Havacılık Tıbbı Derneği’nin kurucu başkanı ve 2006 yılında yayına başlayan Havacılık Tıbbı Bülteni’nin editörüdür. “Havacılık Tıbbı El Kitabı” (1995) ve “Havacılık ve Uzay Psikolojisi” (2016, 2021) başlıklı kitapları yayınlanmıştır. Airkule sitesinde 16 yıldır havacılık tıbbı ve psikolojisi konularında köşe yazıları yazmaktadır. 

 

Öğrt. Plt. Uçuş Fizyolojisti Coşkun ZAİM

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Misafir Öğretim Görevlisi

1973 yılında Hava Harp Okulu mezunudur. 1975 yılında Pilot Teğmen olarak uçuşlara başladı. Hava Kuvvetleri ve Almanya’ da “F-4 Phantom” uçaklarıyla çok sayıda görevde yer aldı.

GATA Hava ve Uzay Hekimliği adına ABD’de “Uçuş Fizyolojisi” eğitimine katıldı. Hava Kuvvetlerinde görev yapmış olduğu 25 yıl sonrasında, emekli olup Air Alfa havayolu işletmesinde pilot olarak çalıştı.

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünde 20 yıl Uçuş Öğretmenliği yapmış, CRM, MCC ve İnsan Performansı gibi konularda dersler vermiştir. "İnsan Performansı ve Limitleri" başlıklı bir kitabı Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç ile birlikte hazırlamıştır. IATA’dan ‘İnsan Fktörleri’, Global Air Training’de ise ‘CRM Eğitici Eğitimi Kursu’ sertifikalarını almıştır.

Halen Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Ender GEREDE

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

GEREDE, 1988 yılında Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nun Uçak Elektroniği Bölümünden ön lisans, 1993 yılında Fransa’daki Bordo (Bordeaux) Teknik Üniversitesi’nden “Havacılık Bakımı” alanında DEST Derecesi almıştır. 1996 yılında AÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde lisans, 1998 yılında AÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalından yüksek lisans, 2002 yılında ise doktora dereceleri almıştır. Gerede 2013 yılında yönetim ve strateji alanında doçent, 2019 yılında havacılık emniyeti ve hava taşımacılığı yönetimi alanlarında profesör unvanı almaya hak kazanmıştır.

Gerede lisans ve lisansüstü seviyelerde; emniyet yönetimi, ekip kaynak yönetimi, havayolu yönetimi, insan faktörleri ve havaaracı bakım yönetimi gibi konularda dersler vermekte, asistanlar yetiştirmektedir. Gerede, havacılık emniyeti ve havayolu yönetimi alanlarında bilimsel araştırma ve akademik yayınlara imza atmış, kitap ve kitap bölümleri kaleme almıştır. Türkiye’nin SHGM’den yetkili ilk Emniyet Yönetim Sistemi ve Havaalanlarında Kriz Yönetimi ve Acil Durum Eylem Planlaması eğitimcisidir. Bugüne değin 20’den fazla havacılık kuruluşuna 80’den fazla sektörel emniyet eğitimi vermiştir. Öte yandan havacılık emniyeti bağlamında pek çok sektörel eğitim almıştır. Bunlara Birleşik Krallıktaki Global Aviation adlı yetkili eğitim kuruluşundan alınan Ekip Kaynak Yönetimi (CRM-I) ve Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde İnsan Faktörleri alanlarındaki “eğitmen” (MHF-I) eğitimleri ile IATA’dan aldığı İnsan Faktörleri eğitimleri örnek olarak verilebilir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 

Dr. Caner ACARBAY

Havayolu Pilotu

2012 yılında Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu (SHYO) Havacılık Elektrik ve Elektroniği ve Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuştur. Aynı yıl AÜ SHYO Pilotaj Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında yüksek lisans derecesini Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Pilotaj Anabilim Dalından alan Caner Acarbay doktora derecesini 2021 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Havacılık Elektrik ve Elektroniği Anabilim Dalından Uçuş Emniyeti üzerine yazdığı tezi ile almıştır.

2014 yılında Türk Hava Yolları Uçuş Akademisine pilot aday adayı olarak kabul edilen Caner Acarbay, 2016 yılında Türk Hava Yolları B737 filosunda ikinci pilot olarak göreve başlamıştır. 2019 yılından itibaren Emirates Havayolu İşletmesi B777 filosunda ikinci pilot olarak görevini sürdürmektedir. Uçuş görevlerine ek olarak Türk Hava Yolları’nda yer dersleri öğretmenliği görevinde bulunmuştur. CRMI ve Eğiticinin Eğitimi eğitimlerine sahip olan Caner Acarbay’ın araştırma alanları arasında Uçuş Emniyeti, İnsan Faktörleri ve Pilotaj Eğitimi yer almaktadır. Akademik alanda yayınlanan makale, bildiri ve projelerinin yanı sıra kendisine ait caneracarbay.com adresli web sitesinde havacılık ve uzay temalı içerikler yayınlayarak ülkemiz havacılığında farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

bilgilerinin gönderilmesi gerekmektedir. Ödeme açıklamasına "ACAPORT HAVACILIKTA EKİP KAYNAK YÖNETİMİ KURSU" yazılmalıdır.

BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI
HESAP ADI: YERSİS ANALİZ MODELLEME EĞİTİM
IBAN: TR06 0006 4000 0014 4070 1771 78

KİMLER KATILABİLİR

 • Pilotlar Kabin görevlileri, 
 • Havacılık psikologları,
 • Pilot ve kabin görevlisi olmak isteyen adaylar,
 • Havacılık psikoloğu olmak isteyen adaylar, 
 • Dispeçerler,
 • Havacılıkta emniyet yönetimi personeli,
 • Havacılıkta mevzuata uyumluluk ve izleme bölümlerinin personeli, 
 • Havacılık eğitmenleri, 
 • Havacılık tutkunları