YAPAY ZEKANIN MUHASEBE BİLİMİNDE UYGULAMA ALANLARININ ANALİZİ

Kurs Açıklaması

Günümüzde dijitalleşme sürecinin hız kazanması, bilişim ve yazılım teknolojilerindeki gelişmeler, büyük veri (big data), nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka uygulamaları bazı meslek dalları üzerinde önemli etkiler yapmaktadır.  Bazı meslekler yok olurken, bazılarının içeriği değişmekte ve bazı yeni mesleklerde ortaya çıkmaktadır.  Muhasebe mesleği de e-fatura, e-defter gibi uygulamalardan etkilenmiş ve dijitalleşme sürecinden uzakta kalamamıştır. Muhasebe alanında yapay zeka nasıl uygulanabilir? Yapay zekalı muhasebe yazılımları geliştirilecek mi? Bu eğitim-öğretim çalışmasında yapay zeka ve muhasebe ilişkisi ele alınacaktır.

>Bağımsız denetçiler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajerleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler için uzaktan eğitim metoduna göre hazırlanmış modern bir eğitimdir.

50 Soruda Yapay Kitabı Zeka Yazarı Cem SAY Teknopolis-Akıllı Makineler Dağınık Zihinler Yazarı Mustafa ARSLAN TUNALI Finansal Analizde Yapay Zeka Yazarı Birol YILDIZ