Yerdeğiştirme Tabanlı Deprem Analizleri ve Erken Uyarı Sistemleri

Kurs Açıklaması

Deprem Tehlikesi kaynaklı yaşanılan afetlerin etki alanı ve derecesi büyük olabilmektedir. Afet Yönetimi anlayışında, Risk Yönetimi stratejilerinin önemi gün geçtikçe artmakta ve afet yönetim politikalarında yerini almaktadır.
Bu seminer kapsamında  yerdeğiştirme tabanlı deprem analizleri ve erken uyarı sistemlerinde yeni yaklaşımlar konusu hassas konum belirleme teknolojilerinin (GNSS/GPS) kullanılabilirliği seminer katılımcılarına paylaşılacaktır.

Jeofizik Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Deprem Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Harita Mühendisleri ve Yer Bilimleri konularında araştırma yapan kişiler.